Nyköping

Välkommen till en dagskurs i Regndroppstekniken för hemmabruk eller för att senare komplettera med diplomering för yrkesmässig behandling på egen mottagning eller på spa eller liknande. Anmäl dig senast en vecka före kursen för att få ditt ditt oljepaket i tid. Kursinnehåll & kursavgift

2019
Dag 1 Hemmabruk
Tid Lärare Information
Lördag 26 Okt 09.00-18.00 Britta Jakubenko
Lördag 14 Dec 09.00-18.00 Britta Jakubenko
Lördag 18 Jan 09.00-18.00 Britta Jakubenko
Lördag 14 mars 09.00-18.00 Britta Jakubenko
Lördag 25 april 09.00-18.00 Britta Jakubenko
Lördag 6 juni 09.00-18.00 Britta Jakubenko
Lördag 29 aug 09.00-18.00 Britta Jakubenko
Lördag 26 sept 09.00-18.00 Britta Jakubenko
Lördag 24 okt 09.00-18.00 Britta Jakubenko
Lördag 28 nov 09.00-18.00 Britta Jakubenko
Dag 2 Diplomering
Datum enl. ök. 09.00-15.00 Britta Jakubenko
Återträff
Du ger & får en behandling + fika. 200 kr.
Datum enl .ök. 09.00-12.00 Britta Jakubenko
Hälsomöte
Datum enl. ö.k. 18.00-21.00 Britta Jakubenko
Övrigt på orten
Anmälan
Ring upp läraren vid frågor eller anmäl dig enligt nedan.

Britta Jakubenko
Telefon: 073 087 26 10
        Anmälan