Villkor

Fakturering
Efter att vi mottagit din kursanmälan kontaktar vi dig på telefon för att vägleda dig att köpa oljorna för kursen direkt på tillverkaren Young Living Essential Oils webbutik, till distributörspris. Samtidigt skickar vi en faktura på kursavgiften som skall betalas inom 20 dagar, dock aldrig senare än 3 vardagar före kursdagen.

Antingen tillsammans med fakturan eller närmare kursstart får du en kursbekräftelse med bl.a. adress och vägbeskrivning till kurslokalen.

Avbokning
Avbokar du ett kurstillfälle senast 24 timmar före kursstart så återfår du avgiften för kurstillfället förutom 500 kr i avbokningsavgift. Avbokar du senare eller avstår från att avboka ett kurstillfälle så återfås ingen del av kursavgiften för respektive kurstillfälle. Detta innebär att om du betalt för en diplomeringsdag så måste du boka ett diplomeringstillfälle hos läraren som höll grundkursen, som skall äga rum inom 365 dagar från kursdag 1, för att du inte skall förlora kursavgiften för diplomeringsdagen. Saknas diplomeringstillfälle på denna kurssidan på denna webbplats eller om du inte kan komma då så kontakta läraren för överenskommelse om ett annat tillfälle.

Priser
Alla kurs- och deltagaravgifter på denna webbplats är inklusive moms 25%. Entréavgifter till introduktionsmöten betalar du kontant vid ankomst.