Villkor

Fakturering
Efter att vi mottagit din kursanmälan kontaktar vi dig på telefon för att vägleda dig att köpa oljorna för kursen direkt på tillverkaren Young Living Essential Oils webbutik, till distributörspris. Samtidigt skickar vi en faktura på kursavgiften som skall betalas inom 20 dagar, dock aldrig senare än 3 vardagar före kursdagen.

Antingen tillsammans med fakturan eller närmare kursstart får du en kursbekräftelse med bl.a. adress och vägbeskrivning till kurslokalen.

Avbokning
Avbokar du senast 24 timmar före kursstart så återfår du kursavgiften förutom 500 kr i avbokningsavgift. För kurser billigare än 1 500 kr är avbokningsavgiften lika med halva kursavgiften. Avbokar du senare helt avstår från att avboka en kurs eller vad gäller kursdag 2 inte anmäler dig till läraren för en antingen utannonserad kursdag eller för överenskommelse om kursdag som äger rum inom 365 dagar från köpet av kursdag 2, så återfås ingen del av kursavgiften.

Priser
Alla kurs- och deltagaravgifter på denna webbplats är inklusive moms 25%. Entréavgifter till introduktionsmöten betalar du kontant vid ankomst.