Varberg

Välkommen till en dagskurs i Regndroppstekniken för hemmabruk eller för att senare komplettera med diplomering för yrkesmässig behandling på egen mottagning eller på spa eller liknande. Anmäl dig senast en vecka före kursen för att få ditt ditt oljepaket i tid. Kursinnehåll & kursavgift

2019
Dag 1 Hemmabruk
Tid Lärare Information
Maj 2022 09.00-18.00 Linda Karlsson Kursen kan hållas i KBA eller Fritsla, beroende på deltagare
Juli 2022 09.00-18.00 Linda Karlsson Kursen kan hållas i KBA eller Fritsla, beroende på deltagare
Okt 2022 09:00- 8:00 Linda Karlsson Kursen kan hållas i KBA eller Fritsla, beroende på deltagare
Dag 2 Diplomering
Datum enl. ök. 09.00-15.00 Linda Karlsson
Återträff
Du ger & får en behandling + fika. 200 kr.
Datum enl .ök. 09.00-12.00 Linda Karlsson
Hälsomöte
Övrigt på orten
Anmälan
Ring upp läraren vid frågor eller anmäl dig enligt nedan.

Linda Karlsson
Telefon: 070 34 80 665
Anmälan