Skövde

Välkommen till en dagskurs i Regndroppstekniken för hemmabruk, som du kan komplettera med diplomering för yrkesmässig behandling på egen mottagning eller på spa eller liknande. Anmäl dig senast en vecka före kursen för att få ditt ditt oljepaket i tid. Kursinnehåll & kursavgift

2020
Dag 1 Hemmabruk
Tid Lärare Information
Lördag 8 Jan 2022 09.00 – 18.00 Linda Karlsson
Juli 2022 eller enl. överrenskommelse 09:00 – 18:00 Linda Karlsson
Datum enl. Ök. Vill du gå på kurs ett annat datum? Kontakta mig så ska vi nog lösa det <3 //Linda
Dag 2 Diplomering
Datum enl. ök. 09.00-15.00 Linda Karlsson
Återträff
Du ger & får en behandling + fika. 200 kr.
Datum enl .ök. 09.00-12.00 Linda Karlsson
Hälsomöte
Övrigt på orten
Anmälan
Ring upp läraren vid frågor eller anmäl dig enligt nedan.

Linda Karlsson
Telefon: 070 34 80 665
Anmälan