Norrköping

Välkommen till endagskurs i Regndroppstekniken för hemmabruk eller för att att att att vara med diplomering för utigning på egen eller mottagning på spa eller. 2009 00.00. 20009 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Kurskursens & kursavgift

2021 Dag 1 Hemmabruk
Tidvatten tid Lärare Information
söndag 30 maj 09.00-18.00 Britta Jakubenko
fredag 2 juni 09.00-18.00 Britta Jakubenko
söndag 29 aug 09: 00-18: 00 Britta Jakubenko
fredag 1 okt 09.00-18.00 Britta Jakubenko
lördag 27 nov 09: 00-18: 00 Britta Jakubenko
Dag 2 Diplomering
Datum enl. ok. 09.00-15.00 Britta Jakubenko
Återträff
Du ger & får en behandling + fika. 200 kr.
Datum enl .ök. 09.00-12.00 Britta Jakubenko
Hälsomöte
Datum enl .ök. 09.00-12.00 Britta Jakubenko
Förste på orten
Datum enl .ök. 09.00-12.00 Britta Jakubenko
Anmälan
Ring upp ner vid frågor eller räv under.

Britta Jakubenko
Telefon: 031-98 34 77
Anmälan