Malmö

Välkommen till en dagskurs i Regndroppstekniken för hemmabruk eller för att senare komplettera med diplomering för yrkesmässig behandling på egen mottagning, spa eller liknande. Anmäl dig senast en vecka före kursen för att få ditt oljepaket i tid. Kursinnehåll & Kursavgift

2019
Dag 1 Hemmabruk
Tid Lärare Information
 Söndag 19 maj 09.00-18.00 Berit Gustavsson
 Lördag 6 juli 09.00-18.00 Berit Gustavsson
 Lördag 31 aug 09:00-18:00 Linda Karlsson
 Söndag 15 sept 09.00-18.00 Berit Gustavsson
 Lördag 16 nov 09:00-18:00 Berit Gustavsson
Dag 2 Diplomering                         
 Söndag 16 juni 10.00-15.00 Susanne Elmäng
 Söndag 18 aug 10.00-16.30  Berit Gustavsson
 Datum enl ök. 10.00-15.00 Linda Karlsson
Återträff
 Vi behandlar varann och fikar, 200 kr
 Söndag 18 aug 13.00-16.30 Berit Gustavsson
Hälsomöte
Anmälan
Ring upp läraren vid frågor eller anmäl dig enligt nedan
              
     Susanne Elmäng                Berit Gustavsson                 Linda Karlsson
Telefon 073-839 16 58        Telefon 073-205 54 20         Telefon 070-34 80 665
          Anmälan                         Anmälan                           Anmälan