Lysekil – pausad

Välkommen till en dagskurs i Regndroppstekniken för hemmabruk eller för att senare komplettera med diplomering för yrkesmässig behandling på egen mottagning eller på spa eller liknande. Vill du uppleva en behandling innan kursen så är du välkommen att boka den på: www.jochnickshalsa.se. Kursinnehåll & Kursavgift

2018-2019
Dag 1 Hemmabruk
Tid Lärare Information
Söndag 25 nov 09.00-18.00 Karin Jochnick Sista anmälan 11 nov 2018
Söndag 27 jan 09.00-18.00 Karin Jochnick Sista anmälan 16 jan 2019
Söndag 10 feb 09.00-18.00 Karin Jochnick Sista anmälan 30 jan 2019
Söndag 24 feb 09.00-18.00 Karin Jochnick Sista anmälan 14 feb 2019
Söndag 10 mars 09.00-18.00 Karin Jochnick Sista anmälan 27 feb 2019
Söndag 24 mars 09.00-18.00 Karin Jochnick Sista anmälan 13 mar 2019
Söndag 7 april 09.00-18.00 Karin Jochnick Sista anmälan 23 mar 2019
Söndag 5 maj 09.00-18.00 Karin Jochnick Sista anmälan 25 apr 2019
Dag 2 Diplomering
En söndag enl. ö.k 9.00-15.00 Karin Jochnick
Återträff
Utan diplomering. Du ger och får en behandling + fikar. 200 kr.
Enl. ö.k el. på dipl.dag: 9.00-12.00 Karin Jochnick
Övrigt på orten
Anmälan
Ring upp läraren vid frågor eller anmäl dig enligt nedan.

Karin Jochnick
telefon 0707-39 71 98
Anmälan