Linköping

Välkommen till en dagskurs i Regndroppstekniken för hemmabruk eller för att senare komplettera med diplomering för yrkesmässig behandling på egen mottagning eller på spa eller liknande. Anmäl dig senast en vecka före kursen för att få ditt ditt oljepaket i tid. Kursinnehåll & kursavgift

2019
Dag 1 Hemmabruk
Tid Lärare Information
Lördag 16 nov 09.00-18.00 Britta Jakubenko
Lördag 07 dec 09.00-18.00 Britta Jakubenko
Lördag 25 jan 09.00-18.00 Britta Jakubenko
Lördag 21 mars 09.00-18.00 Britta Jakubenko
Söndag 26 april 09.00-18.00 Britta Jakubenko
Lördag 27 juni 09.00-18.00 Britta Jakubenko
Lördag 25 juli 09.00-18.00 Britta Jakubenko
Söndag 30 aug 09.00-18.00 Britta Jakubenko
Lördag 3 okt 09.00-18.00 Britta Jakubenko
Lördag 21 nov 09.00-18,00 Britta Jakubenko
Dag 2 Diplomering
Datum enl. ök. 09.00-15.00 Britta Jakubenko
Återträff
Du ger & får en behandling + fika. 200 kr.
Datum enl .ök. 09.00-12.00 Britta Jakubenko
Hälsomöte
Övrigt på orten
Anmälan
Ring upp läraren vid frågor eller anmäl dig enligt nedan.

Britta Jakubenko
Telefon: 073-087 26 10
Anmälan