Katrineholm

Välkommen till en dagskurs i Regndroppstekniken för hemmabruk eller för att senare komplettera med diplomering för yrkesmässig behandling på egen mottagning eller på spa eller liknande. Anmäl dig senast en vecka före kursen för att få ditt ditt oljepaket i tid. Kursinnehåll & kursavgift

2022
Dag 1 Hemmabruk
Tid Lärare Information
Lördag 26 feb 09.00-18.00 Britta Jakubenko Hålls i Nyköping
lördag 26 mars 09.00-18.00 Britta Jakubenko Hålls i Nyköping
lördag 23 april 09.00-18.00 Britta Jakubenko Hålls i Nyköping
lördag 28 maj 09.00-18.00 Britta Jakubenko Hålls i Nyköping
lördag 18 juni 09.00-18.00 Britta Jakubenko Hålls i Nyköping
Dag 2 Diplomering
Datum enl. ök. 09.00-15.00 Britta Jakubenko
Återträff
Du ger & får en behandling + fika. 200 kr.
Datum enl .ök. 09.00-12.00 Britta Jakubenko
Hälsomöte
Övrigt på orten
Anmälan
Ring upp läraren vid frågor eller anmäl dig enligt nedan.

Britta Jakubenko
Telefon: 073-087 26 10
Anmälan