Karlskoga

Välkommen till en dagskurs i Regndroppstekniken för hemmabruk som du kan komplettera med diplomering för yrkesmässig behandling på egen mottagning, spa eller liknande. Anmäl dig senast en vecka före kursen för att få ditt oljepaket i tid. Kursinnehåll & Kursavgift

2022
Dag 1, Hemmabruk
Tid Lärare Information
Söndag 20 feb. 09:00-18:00 Regndroppsteknik
Söndag 20 mars. 09:00-18:00 Regndroppsteknik
Söndag 24 april. 09:00-18:00 Regndroppsteknik
Söndag 15 maj. 09:00-18:00 Regndroppsteknik
Söndag 19 juni. 09:00-18:00 Regndroppsteknik
Dag 2, Diplomering
Datum kommer 09:00-14:00 I mån av anmälningar.
Återträff
Vi behandlar varann, pratar och fikar, 100 kr
Datum kommer 14:30-16:30 Ta med dina oljor
Hälsomöte
Anmälan

Kursledare, Susanne Elmäng
Telefon 073-839 16 58
Anmälan