Åre

Välkommen till en dagskurs i Regndroppstekniken för hemmabruk eller för att senare komplettera med diplomering för yrkesmässig behandling på egen mottagning eller på spa eller liknande. Anmäl dig senast en vecka före kursen för att få ditt ditt oljepaket i tid. Kursinnehåll & kursavgift

2020
Dag 1 Hemmabruk
Tid Lärare Information
Lörd 26 sept 09.00-18.00 B-M Persson
Sönd 21 mars 2021 09.00-18.00 B-M Persson
Dag 2 Diplomering
Lörd 26 sept 11.00-16.00 B-M Persson Samtidigt som regndroppskursen
Sönd 21 mars 2021   11.00.16.00      B-M Persson                     –  ”  –
Återträff
Utan diplomering; du ger & får en behandling + fika. 200 kr.
Enl ök+dipl.dag kl: 09.00-12.00 B-M Persson
Infomöte
Fred 25 sept 18.00-20.30 B-M Persson * Om ett husapotek med eteriska oljor samt om
Lörd 20 mars 2021 – ” – – ” – wellness scanning, som visar hur hela din kropp 
och känslor mår samt vad du kan göra åt det.
Info & bokning om Wellness scanning utan hälsomöte här!
Övrigt på orten
Anmälan
Ring upp lärarna vid frågor eller anmäl dig enligt nedan.

Britt-Marie Persson
Telefon: 073-18 12 770
Anmälan                          

2019
Dag 1 Hemmabr