Åre

Välkommen till en dagskurs i Regndroppstekniken för hemmabruk eller för att senare komplettera med diplomering för yrkesmässig behandling på egen mottagning eller på spa eller liknande. Anmäl dig senast en vecka före kursen för att få ditt ditt oljepaket i tid. Kursinnehåll & kursavgift

Välkommen till en dagskurs i Regndroppstekniken för hemmabruk eller för att senare komplettera med diplomering för yrkesmässig behandling på egen mottagning eller på spa eller liknande. Anmäl dig senast en vecka före kursen för att få ditt ditt oljepaket i tid. Kursinnehåll & kursavgift

2019
Dag 1 Hemmabruk
Tid Lärare Information
Lördag 25 maj 09.00-18.00 B-M Persson
Dag 2 Diplomering
Lö 25 maj. 11.00-16.00 B-M Persson Samtidigt som regndroppskursen
Återträff
Utan diplomering; du ger & får en behandling + fika. 200 kr.
Enl ök + dipl.dag kl: 09.00-12.00 B-M Persson
Hälsomöte
Fredag 24 maj 18.00-20.30 B-M Persson Med info om wellness scanning, som visar hur hela din kropp mår och vad du kan göra åt det.
Skanning 400kr extra. Info & bokning utan hälsomöte här!
Övrigt på orten
Anmälan
Ring upp lärarna vid frågor eller anmäl dig enligt nedan.

Britt-Marie Persson

Telefon: 073-18 12 770
Anmälan                        

2019
Dag 1 Hemmabruk
TidLärareInformationLördag 25 maj09.00-18.00B-M Persson     Dag 2 Diplomering   Lö 25 maj.11.00-16.00B-M PerssonSamtidigt som regndroppskursen    Återträff
  Utan diplomering; du ger & får en behandling + fika. 200 kr.Enl ök + dipl.dag kl:09.00-12.00B-M & Börje     Hälsomöte
  Fredag 24 maj18.00-20.30B-M PerssonMed info om wellness scanning, som visar hur hela din kropp mår och vad du kan göra åt det.   Skanning 400kr extra. Info & bokning utan hälsomöte här!Övrigt på orten                Anmälan  Ring upp lärarna vid frågor eller anmäl dig enligt nedan.
Britt-Marie Persson             Börje Karlsson Telefon: 073-18 12 770  Telefon 0739-36 33 33 Anmälan                          Anmälan