Hälsotest

Få reda på vilka eteriska oljor eller kosttillskott som just du behöver!
Mät din din livsenergi (Ki) med en högteknologisk handskanner och få en automatiskt genererad rapport på de naturliga eteriska oljor eller kosttillskott från Young Living Essential Oils som just du behöver! Mätningen och produktförslagen är verkligen träffsäkra och hjälper många hålla uppe sin hälsa! Terapeuten använder sig av en av dessa två programvaror kopplat till skannern:
Zyto Compsass
Genom frågor till dig och kanske sökande i ett uppslagsverk kommer terapeuten fram till vilka hälsoområden hos dig som de föreslagna preparaten stödjer och hur du bör applicera dem.
ZytoBalance

Detta program genererar dessutom en avancerad rapport och en Wellness-rapport som visar livsenergi-nivån hos dina olika organ och vilka av dessa och vilka andra aspekter av din hälsa som de föreslagna preparaten stödjer.

Båda programmen är träffsäkra. Själva mätningen tar ca 5 minuter och hela mötestiden upp till 60 minuter (45 minuter för Young Living-medlemmar som själva sköter sina inköp).

Ett vittnesmål

Välkommen att boka tid för ett hälsotest! Priset per hälsotest med konsultation är normalt 200kr med Compass och 400kr med Compass
Ort från norr       Boka på
Eller skriv att du vill boka ett
till söder Livsstilkonsult Compass Balance Telefonnummer
hälsotest till e-postadress
Östersund
Britt-Marie Persson 031-98 34 77
be.free@resanterapi.com
Östersund
Börje Karlsson   073-9363333, 063-779077
karlsson.borje@gmail.com
Stockholm
Eva Okeijn
   √ 0706479990  eva@okeijn.se
Enskede (Sorunda) Chatrin Nord 070-21 27 124 antennaria@telia.com
Örebro Patrick Eliasson 0702-355 043 patrick.eliasson@gmail.com
 Göteborg (Surte) Dag & Carina Johnson      031-98 34 77  dag@vitaform.se
Fritsla
 Linda Karlsson
   √ 0703-480 665  linda.medina.karlsson@gmail.com